Кнез Михаилова 56 / I  спрат
11 000 Београд
Контакт особа: Предраг Ђукић
тел.: 011/ 2024-026
e-mail: predragd@bgb.rs

 

Одељење за обраду и библиографска истраживања обрађује све врсте библиотечког материјала (монографске публи- кације, електронске изворе, аудио-визуелну грађу и друго) примењујући јединствене међународне и домаће стандарде и правила за обраду библиотечке грађе за мрежу јавних библиотека на територији града Београда.

Одељење израђује:

  • Ауторски каталог - основно информационо средство библиотеке који идентификује публикације на основу  аутора, наслова, године издавања, места издавања ...
  • Стручни каталог - који садржински класификује библиотечку грађе према УДК систему
  • Предметни каталог - који омогућава напредно претраживање на основу предметне класификације са детаљном аналитиком

Сва три каталога формирају јединствени електронски каталог који је корисницима доступан 24 часа дневно on-line.

У свакодневном раду библиотекари консултују класичне и електронске изворе, прате актуелна дешавања у библиотекарству и издавачкој продукцији, учествују на домаћим и међународним стручним скуповима ради личног и професионалног развоја. Својим залагањем, корисницима обезбеђују прецизне и потпуне информације о фондовима Библиотеке.

На захтев корисника, у Одељењу се прикупљају и сређују библиографске информације за  израду различитих врста библиографија, регистара, билтена и слично.

У сарадњи са Одсеком за унапређење библиотечке делатности организују се стручни семинари за обуку школских и општинских библиотека.

Библиотекари Одељења за обраду и библиографска истраживања су увек расположени да помогну и одговоре на различите захтеве и питања корисника.