Кнез Михаилова 56
11 000 Београд
Контакт особа: Бранка Драгосавац
тел.: 011/2024-011
е-mail:info@bgb.rs

 

МАГАЦИН КЊИГА садржи више од 500.000 примерака књига (350.000 наслова) и задовољава потребe корисника овог Одељења. Ризница знања свих области људског стваралаштва, научно-популарне литаратуре, дела домаће и стране књижевности, лектира, преведене књижевности, као и књига на страном језику сређених у оквиру формата, према numerus currens-у, где се могу наћи најновији и актуелни наслови, као и класичниа дела светске књижевности, науке и уметности.

ПОЗАЈМНИ ДЕО, у оквиру кога се налази и пулт за позајмљивање и враћање књига опслужује дванаест библиотекара и књижничара уз драгоцену помоћ искусних библиотекара-информатора.

СЛОБОДНИ ПРИСТУП КЊИГАМА садржи актуелне наслове из најновије књижевне продукције као и књиге из свих области људског занања, науке и популарну литературу. Имате могућност да се сами служите књигама са полица, прегледате их, у њих завирите и сами процените шта Вас то интересује да позајмите из библиотеке. У сваком тренутку можете се обратити библиотекарима-информаторима за помоћ, препоруку или упућивање у распоред књига на полицама.

 
   

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ
Путем десет умрежених радних станица омогућен је брз и комплетан преглед, on-line претраживање у Библиотеци, као и од куће, фондова Библиотеке града Београда (фонд опште референсне литературе, фонд Одељења уметности, фонд Завичајног одељења и фонд Дечјег одељења)

ЧИТАОНИЦА ОПШТЕ РЕФЕРЕНСНЕ ЛИТЕРАТУРЕ нуди својим корисницима 34 читаоничка места опремљена за употребу преносивих рачунара и друге електронске опреме. Традиционална академска атмосфера, те индивидуални рад омогућавају корисницима пријатан боравак у читаоници рефералних издања. Могућност коришћења сопствених књига или копирање делова или скенирања овог вредног фонда свакодневно привлачи велики број студената те су сва места константно попуњена у амбијенту у приземљу библиотеке у окружењу 10.000 рефералних наслова, речника, енциклопедија, лексикона,  приручника...

ЕЛЕКТРОНСКА ЧИТАОНИЦА, прва такве врсте на овим просторима, са обновљеном  елктронском опремом Мултимедијалне читаонице нуди не само члановима већ и свим грађанима могућност коришћења РС рачунара на 10 умрежених радних станица, прегледавање електронске поште, употребу Интернет сервиса, штампање, скенирање, фотокопирање...

УСЛУГЕ ОДЕЉЕЊА ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА