Кнез Михаилова 56/II
11000 Београда
тел/факс: 20-24-002
е-mail: umetnost.bgb.@gmail.rs
Контакт особа: Јасминка Елаковић
библиотекари-саветници:
Иванка Лазовић, Мирјана Савић
и виши библиотекар Љиљана Зечев

Одељење уметности је формирано 1986. године и налази се на II спрату зграде Библиотеке града Београда у улици Кнез Михаиловој 56. Заједно са читаоницом, заузима површину од око 250m². Специфичан и јединствен фонд овог одељења отворен је за све структуре корисника и садржи преко 18.000 публикација из области различитих ликовних и примењених уметности, музике, фотографије, позоришта, филма, археологије, етнологије. Ту се налази и фонд приручника који чине збирке речника и енциклопедија, зборници и часописи. Од некњижне грађе по свом богатству се истиче број музикалија. Веома значајан и драгоцен фонд чине уметничка дела 345 аутора, међу којима су велика имена сликара, графичара, вајара.

Одељење уметности организује и води различите уметничке и образовне догађаје који осликавају дух и богатство културног живота не само престонице, већ и целе Србије.

Сви програми Одељења су медијски добро пропраћени.