Састоји се од два физички одвојена простора:
Библиотеке Чика Јова Змај у Хиландарској улици бр. 7 и
Библиотеке Невен у Дому синдиката на 1. спрату.
Контакт особа: Александра Вићетијевић
тел./факс 011/32 38 631

Дечје одељење Библиотеке град Београда има око 15.500 чланова, богате фондове које чини преко 60.000 наслова, као и велики број културних и васпитних активности. Чињеница да кроз наше просторије годишње прође више од 75.000 корисника говори о томе колико је магија књижевног надахнућа присутна и данас.

Дечја одељења Библиотеке града Београда, имају следеће фондове:

    • играчака
    • сликовница
    • основношколске лектире
    • дечје белетристике
    • народне књижевности
    • референсни фонд
    • фонд популарних наука
    • књига на страним језицима
    • старе и ретке књиге
    • средњошколску лектиру
    • класичне књижевности
    • дискова за звучну и визуелну пројекцију
    • стрипова и часописа
 

Запослени у Дечјем одељењу, поред класичних библиотекарских послова (обраде књига, смештаја књига, каталошке обраде, рада са корисницима, информативне делатности и сарадње са установама културе) свој посао у највећем обиму поклањају програмском раду са децом.

Увођење програмских садржаја у раду са децом наметнуло се као једини модел који је указивао на могућност повратка малишана у библиотеке. Трудећи се да интересовања малишана усагласимо са образовним профилима и интересовањима запослених, направили смо програмске концепције за следеће програме:
         
И ЈА БИХ ДА ЧИТАМ - радионица је намењена предшколцима. У оквиру ње деца уче да читају и савладавају основне технике читања. Упознају се са актуелним сликовницама и књигама примереним њиховом узрасту. Ова радионица је проистекла из радионице "Припрема деце за полазак у школу“.

ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА - намењено је млађим основцима (III и IV разред). Радионица се бави занимљивостима из области друштвене географије, са елементима историје и етнологије. Надовезује се на, ученицима близак, предмет Свет око нас. Циљ радионице је подстицање радозналости, развој интересовања и оспособљавање за активно упознавање окружења, самостално учење и проналажење информација, формирање опште културе и стварање позитивног односа према себи и свету.

ЖИВОТНЕ ВРЕДНОСТИ - причаоница-играоница на тему животних вредности следи методе изнете у истоименом приручнику васпитача Дајане Тилман и Дајане Хсу. Намењена је старијем основношколском узрасту.  

ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА - eколошка радионица осмишљена је тако да деци пружају додатна знања из предмета Чувари природе. Поред библиотекара на овим радионицама често гостују стручњаци из ове области, у прошлој сезони то су били сарадници часописа "Национална географија“, стручни сарадници часописа "Здрав живот“ у циклусу о здравој храни, као и Зелена омладина Београда са гостовањем на тему рециклаже.

КОНЦЕРТ У БИБЛИОТЕЦИ / КЊИЖЕВНИ ИНТЕРМЕЦО
Концерт у библиотеци има за основну идеју да се деца која се професионално бавекласичном музиком упознају са простором библиотеке и да им у њеним оквирима буду први јавни наступи. Учесници су деца из музичких школа, а публика из основних и средњих школа Београда, тако да деца свирају деци, а сви се уче музичкој култури у окружењу књига.
Књижевни интермецо намењен је деци средњошколског узраста. У оквиру овог програма у библиотеци се одржавају драмски прикази које деца сама осмишљавају, а режирају и глуме ученици Филолошке гимназије. Такође у оквиру овог програма представљају се и млади песници.

КЊИГЕ И СЛИКЕ - циљ ове радионице јесте повезивање ликовног интересовања и умећа са читањем и публикацијама које се баве овом тематиком. Узраст посетилаца је веома широк, од млађег основношколског до средњошколског.   

КОЛАЖИРАМ У БИБЛИОТЕЦИ - радионица је отвореног типа и бави се подстицањем креативности и креативног изражавања код деце. Развија манипулативне способности, логичко размишљање, самосталност у раду, истрајност и упорност, као и осећања за групни рад. Назив је изабран јер координира са колажним тј. разноликим темама и начинима ангажованости који се састављају у једну слику и имају и поред своје разноликости исти циљ.

СВЕ ЈЕ КУЛТУРА - циљ овог програма је упознавање корисника Библиотеке са најразличитијим установама културе. Обухвата узраст старијих основаца. Овај програм већ четири године успешно се организује у Дечијем одељењу.

НАПИШИ СВОЈУ ПРИЧУ
води: драмска уметница Ирина Гилић-Жировић
Радионица се тематски бави основама визуелног и драмског језика, да би се деци омогућило да спознају разлику између визуелног и литерарног дела. Радионица има едукативни ниво, али и практични, што значи да полазници имају могућност да развијају свој израз кроз практичне вежбе, етиде, сценарија и других драмских облика. Обраћа се пажња на индивидуалност, али и на важност креативног заједничког рада. Ова радионица је веома посећена, а и знатан број полазника припрема се у оквиру ове радионице за упис на ФДУ и друге сродне факултете.

ШКОЛА ШАХА
води: професионални тренер шаха Зоран Андрић
Ова активност је једна од најразвијенијих у оквиру културне понуде Библиотеке. Стекла је велики број поборника и учесника током свог одржавања. Изазива велико интересовање и привлачи велики број полазника.

СРПСКИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ - oва радионица има за циљ да деци различитог узраста и нивоа знања, кроз игру и неформално учење приближи основне елементе и правила писаног и говорног српског језика, да им олакша разумевање књижевних дела, објасни правописне недоумице и омогући стварање самосталних литерарних текстова.


СВИ ПРОГРАМИ СУ БЕСПЛАТНИ.

ПРЕ ПОДНЕВНИ ПРОГРАМИ ПОЧИЊУ У 11 часова,
ДОК ПОПОДНЕВНИ ПОЧИЊУ У 18 часова.