Студентски трг 19
11 000 Београд
тел./факс: 011/26-20-953
e-mail: periodika@bgb.rs

Начелник Одељења: Златко Ахмић
тел.: 061/88-020-78

Радно време:
Понедељак – петак: 8.00 –  20.00 часова
Субота: 8.00 – 14.00 часова       
      
                                                            

Фонд:
1278 наслова часописа и новина
391 наслова новина
887 наслова часописа               
20 000 свезака укоричене периодике


Читаоница дневне штампе: 8 места


Читаоница за научни рад:
20 местаЛична карта Периодике

Одељење периодике Библиотеке града Београда набавља, обрађује, чува, проучава и даје на коришћење фонд серијских публикација који садржи 887 наслова часописа и 391 наслов новина, укоричених у 20 476 свезака из свих области људског старалаштва. Годишње се принавља преко 500 томова актуелних наслова.

У фонду се налазе неки од најважнијих наслова 20. века: Политика, Време, Борба, Базар, Градац, Крфски забавник, Српски књижевни гласник, Дело, Трећи програм Радио Београда, НИН као и добар део службених периодичних публикација: Службени гласник Републике Србије, Службени лист Србије и Црне Горе, Службени лист града Београда…

Петину фонда чине наслови из 19. века:
Новине сербске изъ царствующега града Виенне,
Даница илирска, Славјански родољуб,
Гласник Србског ученог друштва,
Јавор, Дубровник, Невен, Стражилово.У читаоници дневне штампе члановима су у понуди следећи наслови: Политика, Вечерње новости, Курир, Press, Данас, Blic, Правда, и Спортски журнал.

Годишње преко 14 000 корисника прочита више од 60 000 примерака дневне штампе, а у читаоници за научни рад се изда преко 9 000 укоричених томова.
Каталози

Подаци о насловима и расположивим годиштима могу се добити коришћењем лисних и електронских каталога у библиотеци или електронским контактом са библиотекаром. У току је израда online каталога.

Стручни радници:


мр Зоран Здравковић, Јелена Спајић - Ковач,
Јелена Секулић - Радојковић, Верица Ђорђевић
Правила коришћења Фонда

  Фонд Одељења периодике се може користити искључиво у читаоницама. Приликом коришћења чланови код библиотекара остављају чланску карту Библиотеке града Београда или других београдских општинских библиотека. Члан дневно може користити до 10 свезака новина или часописа. Заинтересовани корисници који немају чланску карту могу добити до два тома периодике уз регулисање дневне чланарине. Корисницима су омогућене услуге фотокопирања, скенирања или приступа Интернету. Не врши се фотокопирање новина, часописа објављених пре 1970. године или оних за које стручно лице процени да ће тиме бити оштећени. Уколико има слободних места читаоницу за научни рад студенти могу користити и само за учење.