ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ У НОВОЈ ДИГИТАЛНОЈ ПОНУДИ ЗА ЧЛАНОВЕ БЕОГРАДСКИХ БИБЛИОТЕКА

Народна библиотека Србије и Библиотека града Београда у сарадњи са Међународним фестивалом документарног филма Белдокс лансирали су пројекат AVA Doc Београд. Чланови библиотека ће од данас (11. 07. 2018) имати ексклузивну прилику да бесплатно користе услуге AVA VOD платформе и гледају најатрактивнија остварења савремене светске документаристике која су приказана на Белдоксу у претходних неколико година. Са бројем своје чланске карте они могу приступити видеотеци онлајн(путем линка https://belgrade.ava.watch/) или филмове гледати у просторијама библиотека. Овим иновативним пројектом мултимедијални садржај у библиотекама се обогаћује и по први пут се уводи онлајн VOD (video on demand)сервис у српском библиотекарству.

AVA Docје пројекат који окупља 27 партнера из 9 европских земаља са циљем да европске филмове учини доступним корисницима библиотека у разним европским земљама. Европски фестивали кратког и документарног филма свој филмски програм чине доступним за кориснике 15 библиотека широмЕвропе (ВеликаБританија, Немачка, Португал, Чешка, Финска, Италија, Србија).У Србијису то корисници НароднебиблиотекеСрбије и БиблиотекеградаБеограда. У пројекат су укључена 4 значајна фестивала документарног филма из Европе – Ji.hlava IDFF, DocLisboa, Sheffield IFF i Beldocs IDFF. Носилац пројекта је немачка компанија Reelport.

Корисници AVA VODмогу учествовати у наградној игри #europeanfilmchallengeкојатраје до краја јула 2018, а победник осваја путовање на Венецијански филмски фестивал. За европске филмове одгледане на овојплатформи учесници такмичења ће добити додатних 3 поена по филму. Такмичењу се могу прикључити особе старијеод 18 година. Покрените изазов на www.europeanfilmchallenge.eu.

Пројекат AVA Docје подржала Европска унија кроз програм КреативнаЕвропа, потпрограм Медији, као и Министарство културе и информисања РС.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ У НОВОЈ ДИГИТАЛНОЈ ПОНУДИ ЗА ЧЛАНОВЕ БЕОГРАДСКИХ БИБЛИОТЕКА. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja