Изложба графика Јелене Јованчов “Илузивна стварност“

У понедељак, 16. јула 2018. године, у галерији Атријум Библиотеке града Београда отворена је изложба графика Јелене Јованчов под називом „Илузивна стварност“.

Поставка обухвата репрезентативан избор 22 графичка листа насаталих у периоду од  2008. до 2016. године, израђених у различитим  традиционалним графичким техникама високе и дубоке штампе (линорез, дрворез, бакропис, акватинта). Јелена Јованчов рођена је 1982. године у Титограду .

Студирала је на Факултету ликовних уметности на Цетињу од  2002. до  2007. године где је и дипломирала на студијском програму Графика у класи професорке Анке Бурић. Магистрирала је на истом факултету (Интердисциплинарна графика) 2010. године.

Јованчов је чланица Удружења ликовних уметника Црне Горе  од 2008. године и чланица међународног друштва мецотинте International Mezzotint SocietyI.M.S.  са седиштем у Флориди, од 2015. године.

Добитница је више признања и награда за свој рад. Живи и ствара у Бару као самостална уметница.

У предговору каталога, историчар уметности Владислав Касалица, о Јеленином опусу  написао је:

„Јелена Јованчов представља ликовну уметницу снажно израженог истраживачког стваралачког духа, склону континуираном контемплативном трагању, уметницу  коју заокупља однос између стварности и илузије, реалности и рефлексија. Бавећи се овим питањем, она нас уводи у свој свет стварности, посматраног преко одраза - рефлекса који у њеној перцептивној спознаји постаје илузивна сварност или лажна стварност у рефлексијама. Како сама каже... “Одрази су део реалности. Наш свет је одраз наше перцепције илузија”.

Ова уметница рафинираног сензибилитета свој доживљај виђеног трансформише у аутентичне уметничке представе вишесложних садржаја и порука осмишљеног  ликовног, мисаоног и технолошког  поступка  у заокружени и целовит циклус визуелног и естетског доживљаја,  које твори  традиционалним графичким техникама високе и дубоке штампе (линорез, бакропис, акватинта…). Полазећи од доследно разрађене идеје, композиционих решења, сигурног цртежа и  различитих изражајних могућности графичког поступка, ауторка нам презентује свој уметнички експеримент, заснован на аналитичком истраживању везе између стварности и рефлексија.

Своја стваралачка  и  инспиритивна изворишта најчешће  налази у природи. У ауторкине лирски натопљене пејзаже уткани су медитативна размишљања и креативне идеје, графички рукопис и ликовна естетика,  који почивају на опсервацији и анализи. Она на  својствен начин региструје природу око себе снажним интимистичким и индивидуалним изразом, којим су исказани различити визуелни и колористички ефекти. Особеном ликовном лексиком и аналитичким приступом истражује рефлексе и проницљивим ликовним промишљањем бележи светлосне ефекте у природи, предочавајући нам свој уметнички доживљај кроз својеврсну илузивну стварност. Њени пејзажи и различите секвенце из природе одишу садржајним значењем, посебном атмосфером и сугестивношћу, а дискретно лирско треперење и светлосни акорди на њима побуђују унутрашње емоције. На њима су присутни опсени и реални елементи, који се заснивају на контрастима и међусобном односу између илузорности и стварности.

На овим сензибилно третираним ликовним сублимацијама понекад је присутна и људска фигура или њен део са одразом у води, усамљена у минималистичком апстракном окружењу као симбол отуђености  и пролазности. Често су ту и различити детаљи, попут мотива лишћа које има симболично значење пролазности. Из циклуса рефлекси-бродови  је  неколико графичких листова чија је  садржинска основа брод, који ауторка мултиплицира у симетричном правилном ритму, понављањем облика, стварајући илузију арабескног прекинутог тока. Њене композиције често поседују психолошко-алузивну и симболичку  ноту. Симоличко-психолошко вишезначје присутно је на графикама: Бунар, Мост, Алиса у земљи чудеса..., где се осећа мисаони подтекст и интелектуална конструктивност уметнице. Као резултат личне преокупације и сензибилитета ауторке, подцртавају се  различита визуелна и графичка решења једне тематске окоснице стварности и перцептивне  илузије, сугеришући на заустављени проток времена, спој неба и земље, као и на  хармонију, склад и јединство који владају у природи. Том  складу и јединству доприноси илузија у одразу, која на Јелениним графикама постаје стварност. ,,Небо постаје саставни део тла, земље. Човек се стапа са небом и земљом”. Истовремено, она људску фигуру и њене рефлексе  у води види као Јанусова два лица, као  почетак и крај, светло и таму, прошлост и будућност. Те искривљене фигуре у води за њу су и метафора на данашњу ,,изврнуту искривљену слику света“.  Света у  коме је човек изврнута слика самог себе.

Композициона схема Јелениних графичких листова саздана је од чврстог структуралног односа прожетог консонантним тонским сазвучјима, док сигурност извођења и  технолошки поступак доприноси уверљивости представљеног призора. Ауторка помоћу линије дефинише форму и организује композицију. Њена цртачка ортографија заснована је на аутохтоном ликовном рукопису сугестивне снаге. Цртеж одише финоћом и тактилним вредностима. Колорит је саздан од суптилне валерске градације финог тонског нијансирања љубичасте, плаве, сиве, наранџасте, окер  и  жуте боје.

Својим радом, Јелена Јованчов привукла је пажњу још од студентских дана, када добија прве значајније награде. Затим следи више престижних признања и  награда које се додељују истакнутим графичарима. До сада је имала 17 самосталних изложби и учествовала је на преко 215 селектованих националних и међународних изложби. Изузев графике, која је њено основно уметничко опредељење, ауторка се веома успешно бави фотографијом, коју често користи као полазиште за реализацију идеја и предлошке за своје графичке радове.

Дела презентована на овој изложби потврђују нам да се ради о уметници снажне индивидуалности и луцидном опсерватору аутентичног ликовног израза са специфичним, препознатљивим и упечатљивим ликовним рукописом. Лакоћа реализације и инвентивност коју поседује представљају је као самосвојну уметницу, израженог сензибилитета која суверено влада савременим графичким изразом“.

Изложбу је отворила Наташа Рил кустос изложбе.

Изложба графика Јелене Јованчов отворена је  до 31. јула.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Изложба графика Јелене Јованчов “Илузивна стварност“ . Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja