Милион посетилаца Дигиталне Библиотеке града Београда!

Наизглед, у летњим месецима се смањују све активности, па и потребе за културним садржајима. Насупрот овом увреженом мишљењу, у Библиотеци града Београда се већ пар година за редом показало да у летњим месецима драстично расте број корисника наше Дигиталне библиотеке. Број посетилаца у јуну (53.068), надмашен је у јулу месецу (68.335), тако да можемо поносно објавити да је укупан број посетилаца наше Дигиталне библиотеке, од њеног оснивања, премашио милион посетилаца (1.031.736)!!!

http://dlibra.bgb.rs/dlibra

Садржај Дигиталне Библиотеке града Београда чине монографије, као и периодика посвећена Београду. Корисницима су доступни разноврсни наслови, 683 документа које је могуће преузети у PDF формату, од најстаријих драгоцености, као што је Београдско четворојеванђеље (одштампано  4. августа 1552. године), до илустрованих периодичних издања из међуратног периода и планова Београда из 1867, 1927. и 1943. године.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Милион посетилаца Дигиталне Библиотеке града Београда!. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja