ПРЕДСТАВЉEНА КЛИМАТИЗОВАНA КОМОРA ЗА СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ СТАРЕ И РЕТКЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

У среду, 24. фебруара 2016. године, у Одељењу старе и ретке књиге и књиге о Београду, представљена је специјална климатизована комора за одржавање микроклиматских услова у уским границама температуре и влажности у херметички затвореном простору, за потребе смештаја и чувања архивског материјала Библиотеке града Београда.

Библиотека града Београда под својим окриљем прикупља, још од далеке 1929. године, вредне примерке старе и ретке библиотечке грађе од изузетног значаја за историју Београда и Србије, али и Подунавља и средње Европе, настајалу од XVIдо XIXвека. Реч је о књигама, рукописима, гравирама, фотографијама и старим мапама, културним добрима од изузетног и великог значаја, која се из године у годину шаљу на конзервацију, рестаурацију и дигитализацију у Народну Библиотеку Србије.

Адекватан смештај старе и ретке библиотечке грађе обезбеђен је средствима Министарства за културу и информисање Републике Србије.

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - ПРЕДСТАВЉEНА КЛИМАТИЗОВАНA КОМОРA ЗА СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ СТАРЕ И РЕТКЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja