Чланство

Корисници Библиотеке града Београда могу бити сви грађани Србије и страни држављани. Сваки корисник учлањује се лично уз приложену личну карту, а страни држављани уз пасош и у складу са Правилником о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе Библиотеке града Београда. 
            Уписом и добијањем чланске карте сваки корисник стиче право на коришћење свих фондова и услуга мреже Библиотеке града Београда.

Учлањење:

Индивидуално

Колективно       

Породично         

Студентски попусти

65+

Бесплатно учлањење

Ваша чланска карта

Сваки корисник при упису добија чланску карту. Чланарина важи годину дана од датума уписа. Члан Библиотеке постаје се уплатом прописане чланарине и добијањем чланске карте. Приликом учлањења потребно је показати ваћежа документа (лична карта, избегличка легитимација, легитимација избеглих и расељених лица, а за стране држављане пасош и пријава боравка,).
Чланска карта није преносива на друго лице.
Страни држављани – корисници услуга Библиотеке могу позајмљвати  библиотечку грађу уколико се учлане и уплате депозит у висини која је утврђена важећим ценовником Библиотеке.
Сваки члан Библиотеке дужан је да се придржаваПравилника о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе.

65+

Желећи да изађе у сусрет старијим суграђанима, Библиотека града Београда уводи ову нову категорију бесплатног трајног чланства „65+“ за особе старије од 65 година. 
Чланска карта 65+ има важност пуноправне чланске карте и користи се по условима прописаним Правилником о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе Библиотеке града Београда. Корисник који поседује чланску карту 65+ може да користи услуге свих јавних библиотека у Београду. У мрежи Библиотеке града Београда, која покрива 76 објеката у тринаест београдских општина, корисник има право да позајми 10 књига или друге библиотечке грађе на период од 20 дана.

Ако сте старији од 65 посетите неку од библиотека у мрежи Библиотеке града Београда и постаните члан. Једном издате, ове чланске карте имају трајно важење.

За упис је потребно донети следеће:

150,00 динара (трошкови издавања трајне чланске карте),

фотографију 3,5 х 3 cm,

личну карту или пасош.

Право на бесплатно учлањење имају:

деца предшколског узраста

ученици првог разреда основне школе

добровољни даваоци крви

особе са инвалидитетом и посебним потребама

особе старије од 65 година

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja