Услови коришћења

Извод из Правилника о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе Библиотеке града Београда

 

 

 

Са чланском картом корисници могу позајмљивати библиотечку грађу из свих одељења и библиотека које су у мрежи Библиотеке града Београда, уколико немају позајмљену грађу.  

Члан може позајмити до десет књига или друге библиотечке грађе на период од 20 дана.

Корисник има право да продужи рок позајмице књига лично, телефоном (011 2024 011) или путем електронске поште, на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Уколико корисник услуга Библиотеке тражи грађу која се тренутно не налази у фонду, може исту да резервише.

За књиге које нису враћене на време плаћа се накнада за сваки дан закашњења.

Ако корисник изгуби чланску карту дужан је да то пријави Библиотеци која ће му издатидупликат уз одговарајућу надокнаду.

У току коришћења чланови Библиотеке су дужни да чувају позајмљену библиотечку грађу и да је врате у стању у каквом су је и примили. Оштећену или изгубљену библиотечку грађу, члан је дужан да замени истом или да плати троструку ревалоризовану вредност оштећене библиотечке грађе.

Референсна литература и периодика не може се издати на коришћење ван Библиотеке.

Овлашћење за позајмљивање књига у име члана БГБ. Преузимете форулар.

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja