Читаонице

Читаоница опште и референсне литературе(монографије, лексикони, речници, приручници)

Електронска читаоница

Читаоница Одељења уметности (стручна и приручна литература из уметности)

Читаоница периодике (часописи и новине) Студенски трг 19

Читаоница Завичајног одељења (грађа везана за Београд, стара и ретка књига, приручници, рукописи...) Змај Јовина 1 (II спрат

Читаоница опште и референсне литературе нуди својим корисницима 34 читаоничка места опремљена за употребу преносивих рачунара и друге електронске опреме. Традиционална академска атмосфера, те индивидуални рад омогућавају корисницима пријатан боравак у читаоници рефералних издања. Могућност коришћења сопствених књига или копирање делова или скенирања овог вредног фонда свакодневно привлачи велики број студената те су сва места константно попуњена у амбијенту у приземљу библиотеке у окружењу 10.000 рефералних наслова, речника, енциклопедија, лексикона,  приручника...

Електронска читаоница, прва такве врсте на овим просторима, са обновљеном  елктронском опремом Мултимедијалне читаонице нуди не само члановима већ и свим грађанима могућност коришћења РС рачунара на 10 умрежених радних станица, прегледавање електронске поште, употребуИнтернет сервиса, штампање, скенирање, фотокопирање...

Читаоница Одељења уметности се налази на другом спрату Библиотеке. Корисницима су на располагању 64 места за рад.    

У Читаоници се, такоће, одржавају програми из културе и уметности. За ту сврху се број места може повећати до 120. Организовањем низа програма из домена ликовних уметности, архитектуре, археологије, музике, филозофије и сл., Читаоница је увршћена међу репрезентативне културне просторе Београда.

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja