Позајмица

Позајмни део,  у оквиру кога се налази и Пулт за позајмљивање и враћање књига опслужује 12 библиотекара и књижничара уз драгоцену помоћ искусних библиотекара-информатора.

ПОЗАЈМЉИВАЊЕ КЊИГА:

Библиотека града Београда је позајмна библиотека, што значи да се већи део фондова може позајмити и изнети из Библиотеке.

Могуће је позајмити до 10 књига или друге врсте грађе на 20 дана

Не могу се износити наслови из читаоница, стари и ретки примерци као и референсна збирка

Продужење рока враћања може се обавити телефоном на број 011/20-24-011 или путем електронске поште, на адресуThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Уколико не поседујемо жељену публикацију можете је позајмити из библиотека у мрежи БГБ уколико немате позајмљену књигу

Чланска карта важи у свим јавним,  општинским библиотекама

Помоћ при претрази фондова

Препоруке за читање

КАКО ДОБИТИ ПУБЛИКАЦИЈУ?

У on-line електронском каталогу потребно је самостално или уз помоћ наших информатора наћи сигнатуру жељене публикације.

Упутство за коришћење 
on-line каталога.

 

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja