ЦЕНОВНИК УСЛУГА
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА

   
   
Индивидуална чланарина  
за одрасле кориснике 1500,00 динара
за кориснике узраста до 14 година 750,00 динара
   
Колективна чланарина
 
за одрасле кориснике
800,00 динара
за кориснике узраста до 14 година 600,00 динара
   
Породично учлањење (по члану)
750,00 динара
 
Чланарина за пензионере 600,00 динара
   
Месечна чланарина 250,00 динара
   
EURO < 26 попуст -20%

ETC    ( Easy Travel Card kartice)              

попуст -20%
   
Instituto Cervantes попуст - 45%
   

КАЗНА за прекорачење рока по књизи за 1 дан

10.00 динара
   
Право на бесплатно учлањење имају:
  • добровољни даваоци крви
  • особе са инвалидитетом и посебним потребама
  • деца предшколског узраста
  • ученици првог разреда основне школе
  • Особе старости преко 65 година
  • (трошкови израде трајне чланске карте је 150.00 динара)
 
Чланарина за стране држављане 3.000,00 динара
   
Резервација књиге по наслову 50,00 динара
   
Издавање дупликата чланске карте 250,00 динара
Чланарина за незапослена лица 1.000,00 динара
Претраживање база података БГБ на задату тему  
до 4 записа бесплатно
5 и више (по запису) 50,00 динара
   
ЦЕНЕ УСЛУГА БГБ-а
 
   
Услуге фотокопирања
 
формат А4 (по копији)
5,00 динара
формат А3 (по копији) 10,00 динара
   
Коришћење рачунара и осталих услуга електронске читаонице
 
   
Коришћење рачунара (1 минут)
2,00 динара
Скенирање, до А4 формата
40,00 динара
Штампање, А4
20,00 динара
Штампање, А4, фотографије 30,00 динара
   

Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у читаоницама БГБ (фонд старе и ретке књиге-Београдика; фонд периодике и фонд уметности) у НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ
(до 96 dpi)

 

 
Копирање (А4 по копији)
30,00 динара
Копирање (А3 по копији) 60,00 динара
Скенирање (по страници)
80,00 динара

Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у читаоницама БГБ (фонд старе и ретке књиге-Београдика; фонд периодике и фонд уметности) у КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ
(за јавно приказивање и објављивање)

 
Копирање (А4 и А3 по копији) 500.00 динара
Скенирање (по страници) 1000.00 динара
претраживање базе података (по запису) 100.00 динара
 
ценoвник се примењује од 1. 8. 2012.