Учешће Библиотеке града Београда на Петнаестом округлом столу за књижничарске услуге за особе с инвалидитетом и особе с посебним потребама у Загребу

У организацији Хрватског књижничарског друштва и суорганизацији Књижница града Загреба, 28. септембра 2018. године, одржан је Петнаести округли стол за књижничарске услуге за особе с инвалидитетом и особе с посебним потребама.Скупу је присуствовао велики број библиотекара из свих типова библиотека и стручњациизвладиних и невладинихорганизацијаизХрватске. Тема овогодишњег скупа је била Књижничарске услуге за особе с интелектуалним и психосоцијалним тешкоћама, јер се права ове друштвене групације често крше па се налазе у неравноправном положају у приступу здравственим, културним, образовним и осталим подручјима друштвеног живота

Циљ округлог стола био је, поред заговарања права особа са интелектуалним и психосоцијалним тешкоћама и отклањања предрасуда о њима, умрежавање стручњака из различитих подручја ради стварања нових могућности за равноправан живот у заједници. Радове је представило 20 стручњака, а Библиотеку града Београда је на овом скупу, као предавач по позиву, представљала дипломирани виши библиотекар Марина Неђић. Она је одржала предавање под називом Примена асистивне технологије у инклузивним активностима за особе са инвалидитетом у библиотекама у Србији, у коме је истакла да примена асистивне технологије из основа мења традиционалну улогу и задатке свих типова библиотека и утиче на организацију активности, планирање рада, методологију и кадровску структуру у библиотекама. За учеснике округлог стола су посебно били значајни примери добре праксе у примени асистивне технологије у школским и јавним библиотекама у Србији, па су, по завршетку излагања, уследила питања и коментари присутних који су се наставили и након званичног програма.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Учешће Библиотеке града Београда на Петнаестом округлом столу за књижничарске услуге за особе с инвалидитетом и особе с посебним потребама у Загребу. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja