Пројекат 'Креирање иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа у библиотекама'

Библиотека града Београда као један од шест партнера учествује у међународном пројекту„Креирање иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа у библиотекама” (Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services through libraries). Акроним пројекта гласи iTSELF (innovations for Turkey, Serbia, Estonia, Latvia and France). Референсни број пројекта је 2018-1-LV01-KA204-047006.

Пројекат је почео у децембру 2018. године и траје две године.Циљ пројекта је да охрабри друштвои кључне актере да се више укључе у идентификацију, чување и коришћење културног наслеђа, развијајући обуке и едукативне материјале за библиотеке, и чинећи их доступним на платформи Massive OpenOn-lineCourse (MOOC). На овај начин ће се вршити подстицање развоја иновативних сервиса за промовисање културног наслеђа и истовремено обезбедити едукативни садржаји (база знања) који нас уче како да развијемо те сервисе.

Реализацијом пројекта очекује се постизање следећих најважнијих резултата:

1) Израђен обимни извештај Улога библиотека у промоцији културног наслеђа. Извештај серади за пет земаља из којих долазе партнери на пројекту – Француску, Турску, Летонију, Естонију и Србију. Извештајсадржи:дефиницију културног наслеђа у наведеним замљама, значај који се придаје области културног наслеђа (законодавни оквир, стратешка документа), библиотечке сервисе у вези са културним наслеђем, примере добре праксе, проблеме и потребе и релевантну литературу из ове области.

2) Осмишљен програм обукеза развијање иновативних сервиса који укључује нове методологије:AgileFrameworks (SCRUM и KANBAN), DesignThinking, U-Methodology, Lego SeriousPlay, BusinessModelYou.

3) Реализацију четири међународне радионицео коришћењу иновативних методологија у вези са промоцијом културног наслеђа.

4) Развијање платфоме за е-учење (MOOC) на коју ће бити постављени едукативни садржаји.

До сада је у оквиру пројекта остварен први резултат – израђен је извештај Улога библиотека у промоцији културног наслеђаи одржанјепрви тренинг за представнике партнерских организација на Universitéde Paris Est-Marne-la-Vallée у периоду од 22. до 25.10.2019. године.

У пројекту учествују следеће организације:

  • Национална библиотека Летоније (носилац пројекта);
  • Фондација StichtingprojectRealisatievanInitiatievendoorModulatievanEntrepreneurschap, Холандија;
  • Универзитет Хачетепе, Турска;
  • УниверзитетUniversitéde ParisEst-Marne-la-Vallée, Француска;
  • Библиотека града Београда, Србија;
  • Универзитет у Талину, Естонија.

Укупан буџет пројекта је 231.201 евра. Пројекат је финансиран од стране Erasmus+ програма.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Пројекат 'Креирање иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа у библиотекама'. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja