Додељена Награда „Ђорђе Јовановић“ за 2020. годину

У понедељак, 26. октобра 2020. године у 12 часова у Библиотеци града Београда одржана је свечана додела награде „Ђорђе Јовановић“.

Стручни жири који су чинили Душица Потић (председница), Слободан Владушић и Драган Бошковић, донео је одлуку да је добитница овогодишње награде Љиљана Пешикан Љуштановић за књигу „Пишем ти причу: рефлекси усмене књижевности и традиционалне културе у писаној књижевности и савременој култури Срба", у издању Академске књиге (2020).

Извод из образложења стручног жирија:

„Становиште Љиљане Пешикан Љуштановић модификује и компилује два полазишта, естетику рецепције и еволутивне теорије, с тим што је рецепијент писац, онај идеални читалац који у прошлости тражи и налази оно што је живо у садашњости, док активирање латентног садржаја из раније епохе у развојномлуку једне културе не мора увек истаћи знак негације. Напротив, далеко је изазовније у еволуцији сагледавати тачке додира, на којима се обе стране узајамно отварају тако да наслеђе народне културе од окамењених остатака прераста у  стваралачки импулс, што покрећући константе човековог усуда, осветљава и оно што тек долази. Када се таквог посла прихвати аутор са ерудицијом и широном Љиљане Пешикан Љуштановић, резултати су нешто што се само по себи подразумева."

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Додељена Награда „Ђорђе Јовановић“ за 2020. годину. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja