................ ...........

Е - УПРАВА

Сврха овог портала је да вас на брз и једноставан начин одведе директно до
најзначајнијих и најкориснијих електронских информација у вези са управом.  


Потребна документа за вађење биометријске личне карте и истовремено подношење захтева за личну карту и пасош


Потребна документа за вађење биометријске личне карте малолетном лицуПријава пребивалишта, односно промена адресе становања

Пријава привременог боравишта и пријава боравка у иностранству дужег од 60 дана, привременог доласка или повратка у земљу


Потребна документа за издавање путне исправе биометријски пасош и потребна документа за издавање пасоша малолетним особама


СМС заказивање термина за личне карте и пасоше


Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош e-UpravaСтицање и престанак држављанства Републике Србије


Возачка дозвола - издавање, продужење, уписивање додатне категорије, дупликат 


Регистрација моторних возила – регистрација, продужење регистрације, промена таблица


Закони Републике Србије


Све националне стратегије на једном месту


Све информације о граду Београду


Преузимање формулара, издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству


Преузимање формулара, издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству


Преузимање формулара, издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству...


Преузимање формулара, издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству...


Преузимање формулара, издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству...


Преузимање формулара, издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству...


Преузимање формулара, издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству...

Ова електронска брошура креирана је у оквиру пројекта ''Интернет зона''. Пројекат је финансијски подржан од стране Регистра
националног интернет домена Србије (РНИДС) у оквиру Програма подршке пројектима популаризације интернета – 4ПИ.