Остала обавештења

tbody>
Назив набавке Документи Датум објављивања
Обавештење о закљученом уговору - јер је у питању Централизована јавна набавка Погонска горива за моторна возила - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору 08.01.2021
Јавна набавка број 1.1.6/2020 - добра - Намештај за библиотеке.
Обавештење о закљученом уговору 16.10.2020
Погонска горива за моторна возила - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору 15.10.2020
Услуге мобилне телефоније

Обавештење о закљученом уговору 15.10.2020
Набавка електричне енергије

Обавештење о закљученом уговору 15.10.2020
Јавна набавка број 1.1.6/2020 - добра - Намештај за библиотеке.

Одлука о додели уговора 05.10.2020
Јавна набавка број 1.3.1/2020 - радови - Радови на текућем одржавању објеката.
Обавештење о закљученом уговору 09.09.2020
Јавна набавка број 1.1.5/2020 - добра - Набавка опреме за Дата центар.
Одлука о додели уговора 09.09.2020
Јавна набавка број 1.1.5/2020 - добра - Набавка опреме за Дата центар.
Обавештење о закљученом уговору 09.09.2020
Јавна набавка број 1.3.1/2020 - радови - Радови на текућем одржавању објеката.
Одлука о додели уговора 28.08.2020
Јавна набавка број 1.1.4/2020 - добра - Набавка библиотечке грађе.
Обавештење о закљученом уговору 13.07.2020
Јавна набавка број 1.1.4/2020 - добра - Набавка библиотечке грађе.
Обавештење о закљученом уговору 10.07.2020
Јавна набавка број 1.2.3/2020 - услуге - Услуге штампања.
Обавештење о закљученом уговору 01.07.2020
Јавна набавка број 1.1.4/2020 - Набавка библиотечке грађе.
Одлука о додели уговора 30.06.2020
Јавна набавка број 1.2.6/2020 - услуге - Имплементација интерних комуникација.
Обавештење о закљученом уговору 19.06.2020
Јавна набавка број 1.2.3/2020 - услуге штампања.
Одлука о додели уговора 17.06.2020
Јавна набавка број 1.2.6/2020 - услуге - Имплементација интерних комуникација.
Одлука о додели уговора 16.06.2020
Јавна набавка број 1.2.3/2020 - услуге - Услуге штампања.
Обавештење о обустави поступка 08.04.2020
Јавна набавка број 1.2.2/2020 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и смештаја за потребе службених путовања.
Обавештење о закљученом уговору 04.03.2020
Јавна набавка број 1.2.4/2020 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе. .
Обавештење о закљученом уговору 13.03.2020
Јавна набавка број 1.2.4/2020 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе. .
Одлука о додели уговора 04.03.2020
Јавна набавка број добра - Радови на текућем одржавању објеката.
Обавештење о закљученом уговору Партија 4 15.01.2020
Јавна набавка добра - Средства за одржавање хигијене.
Обавештење о обустави поступка 01.11.2019
Јавна набавка број 1.1.10/2019 - добра - Набавка опреме за Дата центар.
Обавештење о закљученом уговору 01.11.2019
Јавна набавка број 1.1.10/2019 - добра - Набавка опреме за Дата центар.
Одлука о додели уговора 23.10.2019
Папирна галантерија за одржавање личне хигијене, бр. јавне набавке 1.1.9/2019 - добра, Централизована јавна набавка . Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору
14.10.2019
Прибор за одржавање хигијене, бр. јавне набавке 1.1.8/2019 - добра, Централизована јавна набавка. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
14.10.2019
Јавна набавка Средства за одржавање хигијене, бр. јавне набавке 1.1.7/2019 - добра, Централизована јавна набавка. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
14.10.2019
Јавна набавка број 1.2.6/2019 - услуге - Интернет услуге. Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
03.10.2019

18.10.2019
Јавна набавка број 1.1.6/2019 - добра - Набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.10.2019
Јавна набавка број 1.2.5/2019 - услуге - Физичко обезбеђење и противпожарна заштита. Обавештење о закљученом уговору 13.09.2019
Јавна набавка број 1.2.5/2019 - услуге - Физичко обезбеђење и противпожарна заштита. Одлука о додели уговора 05.09.2019
Јавна набавка број 1.2.9/2019 - услуге - Развој софтвера за набавку библиотечко-информационе грађе, интерактивног електронског каталога и обједињене претраге у систему БИСИС. Обавештење о закљученом уговору 28.08.2019
Јавна набавка број 1.2.1/2019 - услуге - Јавна набавка број 1.2.1/2019 - услуге - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1. Обавештење о закљученом уговору 27.08.2019
Јавна набавка број 1.2.9/2019 - услуге - Развој софтвера за набавку библиотечко-информационе грађе, интерактивног електронског каталога и обједињене претраге у систему БИСИС. Одлука о додели уговора 21.08.2019
Јавна набавка број 1.2.1/2019 - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1. Одлука о додели уговора 19.08.2019
Јавна набавка број 1.3.2/2019 - радови - Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу. Обавештење о закљученом уговору 19.08.2019
Јавна набавка број 1.3.2/2019 - радови - Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу. Обавештење о закљученом уговору 19.08.2019
Јавна набавка број 1.1.5/2019 - добра - Набавка библиотечког намештаја-полица за депо. Обавештење о закљученом уговору 16.08.2019
Јавна набавка број 1.1.2/2019 - добра - набавка рачунарске опреме: Партија 2 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 15.08.2019
Јавна набавка број 1.1.2/2019 - добра - набавка рачунарске опреме: Партија 3 Обавештење о закљученом уговору Партија 3 14.08.2019
Јавна набавка број 1.1.5/2019 - добра - Набавка библиотечког намештаја-полица за депо. Одлука о додели уговора 14.08.2019
Јавна набавка број 1.3.2/2019 - радови - Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу. Одлука о додели уговора 14.08.2019
Јавна набавка број 1.1.4/2019 - добра - набавка пројектора за мрежу БГБ-а. Обавештење о закљученом уговору 13.08.2019
Јавна набавка број 1.1.2/2019 - добра - набавка рачунарске опреме: 1. Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 13.08.2019
Јавна набавка број 1.1.2/2019 - добра - Набавка рачунарске опреме. . Одлука о додели уговора. 31.07.2019
Јавна набавка број 1.1.4/2019 - добра - Набавка пројектора за мрежу БГБ-а. Одлука о додели уговора 31.07.2019
Јавна набавка број 1.1.3/2019 - добра - набавка опреме за баркодирање. Обавештење о закљученом уговору 11.07.2019
Јавна набавка број 1.2.8/2019 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и смештаја за потребе службених путовања. Обавештење о закљученом уговору 02.07.2019
Јавна набавка број 1.1.3/2019 - добра - набавка опреме за баркодирање. Одлука о додели уговора 27.06.2019
Јавна набавка број 1.2.8/2019 - услуге - услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и смештаја за потребе службених путовања. Одлука о додели уговора 19.06.2019
Јавна набавка број 1.1.2/2019 - добра - набавка рачунарске опреме - Партија 1, 2 и 3. Обавештење о обустави поступка јавне набавке 13.06.2019
Јавна набавка број 1.1.2/2019 - добра - набавка рачунарске опреме - Партија 1, 2 и 3. Одлука о обустави поступка 12.06.2019
Јавна набавка број 1.1.1/2019 - добра - набавка библиотечке грађе.. Обавештење о закљученом уговору 10.05.2019
Јавна набавка број 1.1.1/2019 - добра - набавка библиотечке грађе. Обавештење о закљученом уговору 25.04.2019
Јавна набавка број 1.2.7/2019 - Усклађивање система БИСИС са специфичним потребама Библиотеке града Београда, уз одржавање система. Обавештење о закљученом уговору 25.04.2019
Јавна набавка број 1.1.1/2019 - добра - набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора 22.04.2019
Усклађивање система БИСИС са специфичним потребама Библиотеке града Београда, уз одржавање система.. Одлука о додели уговора 19.04.2019
Јавна набавка број 1.2.3/2019 - услуге - Услуге штампања. Обавештење о закљученом уговору 28.03.2019
Јавна набавка број 1.2.3/2019 - услуге - Услуге штампања. Одлука о додели уговора 15.03.2019
Јавна набавка број 1.2.4/2019 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе Обавештење о закљученом уговору 11.03.2019.
Јавна набавка број 1.2.4/2019 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе. Одлука о додели уговора 27.02.2019.
Јавна набавка број 1.2.2/2019 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и смештаја за потребе службених путовања. Одлука о додели уговора 20.02.2019.
Јавна набавка број 1.1.1/2018 - добра - погонска горива за моторна возила - Партија 1. Код ове ЈН већ имаш једно обавештење. Обавештење о закљученом уговору 14.01.2019
Јавна набавка број 1.3.4/2018 - радови - Замена спољне столарије у централној библиотеци "Доситеј Обрадовић" на Вождовцу и огранку "Галеника" у Земуну. Обавештење о закљученом уговору. 09.11.2018
Јавна набавка број 1.3.3/2018 - радови - Радови на текућем одржавању објекта у Раковици. Обавештење о закљученом уговору. 09.11.2018
Јавна набавка број 1.3.3/2018 - Радови - Радови на текућем одржавању објекта у Раковици. Одлука о додели уговора 06.11.2018
Јавна набавка број 1.1.7/2018 - Набавка опреме за повећање безбедности (систем-сервер) и опреме за заштиту мреже и оптимизацију рада Обавештење о закљученом уговору 02.11.2018
Јавна набавка број 1.3.4/2018 - Радови - Замена спољне столарије у централној библиотеци “Доситеј Обрадовић” на Вождовцу и огранку “Галеника” у Земуну Одлука о додели уговора 01.11.2018
Јавна набавка број 1.1.8/2018 - добра - Набавка опреме за презентовање. Обавештење о закљученом уговору 26.10.2018
Јавна набавка број 1.1.7/2018 - Набавка опреме за повећање безбедности (систем-сервер) и опреме за заштиту мреже и оптимизацију рада
Одлука о додели уговора 24.10.2018.
Јавна набавка број 1.1.8/2018 - Набавка опреме за презентовање.
Одлука о додели уговора 18.10.2018.
Јавна набавка број 1.2.1/2018 - услуге - услуге мобилне телефоније.
Обавештење о закљученом уговору 15.10.2018.
Јавна набавка број 1.1.1/2018 - добра - погонска горива за моторна возила - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору 15.10.2018.
Јавна набавка број 1.1.2/2018 - добра - Набавка електричне енргије
Обавештење о закљученом уговору

09.10.2018
Јавна набавка број 1.2.6/2018 - Интернет услуге.
Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора
05.10.2018

22.09.2018.
Јавна набавка број 1.2.7/2018 - услуге - Развој и имплементација БИСИС-а 5 "у облаку"-фаза 2
Обавештење о закљученом уговору 17.09.2018.
Јавна набавка добара број 1.1.6/2018 - Набавка библиотечке грађе.
Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка за партије 11 и 22

Обавештење о закљученом уговору
17.09.2018.

26.09.2018
Јавна набавка број 1.2.5/2018 - услуге - Физичко обезбеђење и противпожарна заштита. Обавештење о закљученом уговору 14.09.2018.
Јавна набавка број 1.2.7/2018 - Развој и имплементација БИСИС-а 5 "у облаку"-фаза 2. Одлука о додели уговора 10.09.2018.
Јавна набавка број 1.2.5/2018 - Физичко обезбеђење и противпожарна заштита. Одлука о додели уговора 31.08.2018.
Јавна набавка број 1.3.1/2018 - радови - Радови на замени прозора и излога у мрежи БГБ-а. Обавештење о закљученом уговору 21.08.2018.
1.2.8/2018 - услуге – Израда пројекта Спецификација процеса Библиотеке града Београда-прва фаза. Обавештење о закљученом уговору 16.08.2018.
Јавна набавка број 1.2.1/2018 - Израда пројекта Спецификација процеса Библиотеке града Београда-прва фаза Одлука о додели уговора 10.08.2018.
Јавна набавка број 1.3.1/2018 - Радови на замени прозора и излога у мрежи БГБ-а. Одлука о додели уговора 08.08.2018.
Јавна набавка број 1.1.3/2018 - Набавка рачунарске опреме Обавештење о закљученом уговору 06.07.2018.
Јавна набавка број 1.1.3/2018 - Набавка рачунарске опреме.
Одлука о додели уговора 26.06.2018
Јавна набавка број 1.1.5/2018 - Набавка библиотечког намештаја.
Oбавештење о закљученом уговору 22.06.2018
Јавна набавка број 1.1.5/2018 - Набавка библиотечког намештаја.
Одлука о додели уговора 14.06.2018
Јавна набавка добара бр. 1.1.4/2018 – Набавка библиотечке грађе
Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом поступка
30.04.2018
Јавна набавка број 1.1.4/2018 - добра - Набавка библиотечке грађе.
Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка
24.04.2018
Јавнa набавкa мале вредности услуга - услуге штампања, број јавне набавке 1.2.3/2018. Обавештење о закљученом уговору 20.03.2018
Јавна набавка број 1.2.2/2018 - услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања Обавештење о закљученом уговору 08.03.2018
Јавна набавка број 1.2.3/2018 - Услуге штампања. Одлука о додели уговора 07.03.2018
Јавна набавка услуге дистрибуције библиотечке грађе, број јавне набавке 1.2.4/2018. Обавештење о закљученом уговору 22.02.2018
Јавна набавка број 1.2.2/2018 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања. Одлука о додели уговора 28.02.2018
Јавна набавка услуге дистрибуције библиотечке грађе, број јавне набавке 1.2.4/2018. Обавештење о закљученом уговору 22.02.2018
Јавна набавка број 1.2.4/2018 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе. Обавештење о закљученом уговору / партија 1 20.02.2018
Јавна набавка број 1.1.1/2017 - добра - Погонска горива за моторна возила. Обавештење о закљученом уговору / партија 1 15.01.2018
Јавна набавка број 1.1.8/2017 - добра - Набавка библиотечке грађе Обавештење о закљученом уговору 05.12.2017
Јавна набавка број 1.1.8/2017 - добра - Набавка библиотечке грађе Обавештење о обустави поступка за партије 10,13,23,25 и 29 05.12.2017
Јавна набавка број 1.1.8/2017 - добра - Набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
30.11.2017
Jавна набавка мале вредности:израда пројекта изградње информационог система Библиотеке града Београда,  број јавне набавке 1.2.6/2017. . Обавештење о закљученом уговору 27.11.2017
Јавна набавка број 1.2.6/2017 - услуге - Израда пројекта изградње информационог система Библиотеке града Београда. Одлука о додели уговора 21.11.2017
Обавештење о закљученом уговору - Партија 39, за јавну набавку добара - отворени поступак: набавка библиотечке грађе, обликовану у 81 партију Обавештење о закљученом уговору партија 39 30.10.2017
Јавна набавка број 1.1.7/2017 - добра - Набавка опреме за скенирање библиотечке грађе великог формата Обавештење о закљученом уговору 12.10.2017
Јавна набавка број 1.1.3/2017 - добра - Набавка Мајкрософт лиценци. Обавештење о закљученом уговору 13.10.2017
Јавна набавка број 1.1.2/2017 - добра - Набавка електричне енергије Обавештење о закљученом уговору 13.10.2017
Јавна набавка број 1.1.1/2017 - добра - Погонска горива за моторна возила. Обавештење о закљученом уговору 13.10.2017
Јавна набавка број 1.1.7/2017 - добра - Набавка опреме за скенирање библиотечке грађе великог формата Одлука о додели уговора 12.10.2017
Јавна набавка број 1.1.5/2017 - добра - Набавка библиотечке грађе
Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка
10.10.2017.
Јавна набавка број 1.2.4/2017 -услуге - Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара Обавештење о закљученом уговору 21.09.2017
Јавна набавка број 1.3.3/2017 - радови - Радови на текућем одржавању објеката у Земуну и на Звездари. Обавештење о закљученом уговору 30.08.2017
Јавна набавка број 1.1.4/2017 -добра - Набавка рачунарске опреме Одлука о додела уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.08.2017

13.09.2017
Јавна набавка број 1.2.4/2017 -услуге - Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара. Одлука о обустављању поступка

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора
17.08.2017

25.08.2017

13.09.2017
Јавна набавка број 1.3.3/2017 - радови - Радови на текућем одржавању објеката у Земуну и на Звездари. Обавештење о додели уговора 14.08.2017
Јавна набавка број 1.1.6/2017 - добра / Набавка библиотечког намештаја Обавештење о закљученом уговору 14.07.2017
Јавна набавка број 1.3.1/2017 - радови / Радови на текућем одржавању објекта на Новом Београду Обавештење о закљученом уговору 14.07.2017
Јавна набавка број 1.1.6/2017 - добра - Набавка библиотечког намештаја Одлука о додели уговора 05.07.2017
Јавна набавка број 1.3.1/2017 - радови - Радови на текућем одржавању објекта на Новом Београду Одлука о додели уговора 27.06.2017.
Јавна набавка број 1.2.5/2017 - услуге / Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања Обавештење о закљученом уговору 13.06.2017
Јавна набавка број 1.2.5/2017 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања. Одлука о додели уговора 01.06.2017
Јавна набавка број 1.2.2/2017 - услуге / Услуге штампања Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.03.2017.

04.04.2017
Јавна набавка број 1.2.3/2017 - услуге / Услуге дистрибуције библиотечке грађе Обавештење о закљученом уговору 15.03.2017.
Јавна набавка број 1.2.1/2017 - услуге / Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања Обавештење о закљученом уговору 15.03.2017.
Јавна набавка број 1.2.3/2017 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе. Одлука о додели уговора 08.03.2017.
Јавна набавка број 1.2.1/2017 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања Одлука о додели уговора 02.03.2017
Јавна набавка 1.3.2/2016 Радови на замени крова и пратећи грађевински и електро радови на централном објекту на Новом Београду и радови на поправци кровног покривача и замени оштећених делова на централном објекту у Земуну Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.11.2016

21.11.2016

Јавна набавка бр. 1.1.5/2016 / Набавка библиотечке грађе наслеђа Oдлука о обустави поступка партије 16 и 36

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору
08.11.2016

08.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

15.11.2016
Јавна набавка бр 1.1.3/2016 добра - Набавка рачунара и опреме за дигитализацију културног наслеђа Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 1
28.10.2016

04.11.2016
ЈН број 1.3.4/2016 - радови на поправци плафонске расвете у Одељењу уметности Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.10.2016

02.11.2016
Јавна Набавка број 1.1.3/2016 - Набавка рачунара и опреме за дигитализацију културног наслеђа. Одлука о додели уговора

13.10.2016
Јавна набавка број 1.1.2/2016 - добра / Набавка електричне енергије Обавештење о закљученом уговору

13.10.2016
Број јавне набавке 1.2.3/2016 - Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара. Одлука о закључењу уговора

12.08.2016
Број јавне набавке 1.2.5/2016 - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања Одлука о закључењу уговора

12.08.2016
Јавна набавка бр. 1.2.5/2016 - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања Одлука о додели уговора

05.08.2016
Јавна набавка бр. 1.2.3/2016 - услуге - Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара Одлука о додели уговора

05.08.2016
Јавна набавка бр. 1.1.3/2016 - Набавка рачунара Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
13.06.2016

23.06.2016
Јавна Набавка бр. 1.1.4/2016 / Набавка библиотечке грађе Обавештење о обустави поступка ЈН за партије 26,46, 49 и 61

Обавештење о обустави поступка ЈН за партије 42

Обавештење о обустави поступка ЈН за партије 56

Обавештење о закљученом уговору ЈН за партије
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,43,
44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60 и 62.

Обавештење о закљученом уговору ЈН за партије
6,16,24,39 и 41
07.06.201617.06.2016

21.06.1989
Јавна Набавка бр. 1.1.4/2016 / Набавка библиотечке грађе Одлука о обустави поступка за партије 26, 42,46, 49, 56 и 61

Одлука о додели уговора
03.06.2016.


Јавна набавка радова бр. 1.3.1/2016 - радови на текућем одржавању Римске дворане. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.04.2016.

17.05.2016
1.2.2/2016 - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
31.03.2016.

11.04.2016
Јавна набавка добара бр. 1.1.1/2015 - Канцеларијски материјал Обавештење о закљученом уговору 14.01.2016.
Јавна набавка добара бр. 1.1.9/2015 - Набавка рачунара Обавештење о закљученом уговору 14.01.2016.
ЈН добара. бр. 1.3.1/2015 / радови на текућем одржавању Римске дворене. Обавештење о обустави поступка 25.12.2015.
ЈН добара. бр. 1.1.17/2015 / Набавка библиотечке грађе. Обавештење о закљученом уговору 11.12.2015.
Јавна набавка добара бр. 1.2.5/2015 - услуге штампања Одлука о додели уговора 09.12.2015.
Јавна набавка број 1.1.11/2015 - добра - Набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка партија 24

Обавештење о обустави поступка партија 47


Обавештење о закљученом уговору
Партија 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15,16,18,21,22,26,
28,29,30,31,34,35,36,37,37,38,39,40,42,43,45,46,48 i 49.


Обавестење о закљуценом уговору за Партије број 12,17,19, 27 и 33.

Обавештење о закљученом уговору за Партије број 4,10,20,25 и 44

Обавештење о закљученом уговору за Партије број 14,23, 32 и 41

Одлука о додели уговора

30.10.2015


03.11.201510.11.2015

13.11.2015


17.11.2015

18.11.2015


04.12.2015
Јавна набавка број 1.1.16/2015 - добра - Набавка климатизоване коморе за смештај и чување библиотечко-информационе грађе Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.10.2015

27.10.2015.
Јавна набавка добара бр. 1.1.4/2015 - Прибор за одрзавање хигијене Обавештење о закљученом уговору 15.10.2015
Јавна набавка добара бр. 1.1.3/2015 - Средства за одрзавање хигијене Обавештење о закљученом уговору 15.10.2015
Јавна набавка добара бр. 1.1.5/2015 - Папирна галантерија за одрзавање лицне хигијене Обавештење о закљученом уговору 15.10.2015
Јавна набавка број 1.1.15/2015 - добра - Погонско гориво за моторна возила Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.09.2015

15.10.2015
Јавна набавка мале вредности бр 01/14 Набавка електричне енергије Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору
14.02.2014.

13.06.2014
Јавна набавка бр 01/14
Авио карте и хотелски смештај
Обавештење о закљученом уговору 30.04.2014.
Јавна набавка бр. 02/14 - Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања. Обавештење о закљученом уговору 27.08.2014.
Јавна набавка бр. 05/14 - Услуге осигурања Обавештење о закљученом уговору 02.09.2014.
Јавна набавка бр. 03/14 - Услуге - Физичко - техничко обезбеђење заштита од пожара Обавештење о закљученом уговору 05.09.2014.
Јавна набавка бр. 05/14 - Добра - Средства и прибор за одржавање хигијене и папирна галантерија Обавештење о закљученом уговору 05.09.2014.
Јавна набавка 04/14 - Добра - Канцеларијски материјал Обавештење о закљученом уговoру 18.09.2014.
Јавна набавка 03/14 - Добра -Набавка електричне енергије Обавештење о закљученом уговoру 22.09.2014.
Јавна набавка 06/14 - Добра -Гориво за моторна возила Обавештење о закљученом уговoру 10.10.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавештење о обустави поступка партија 25,33,34, 36, 40,44,45,47,48,50 31.10.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавештење о закљученом уговору партија 35 03.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавештење о закљученом уговору партија 3,7,8,10,14,17,19,21,28,29,30,31,32,37,38,39,41,42 i 49 04.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавештење о закљученом уговору партија 1,2,4,5,6,9,11,12,13,15,16,18,20,22,23,24,26,27 i 46 04.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавештење о обустави поступка партија 43 12.11.2014.
Јавна набавка 08/14 - Добра -Закуп пословног простора Обавештење о обустави поступка 1 20.11.2014.
Јавна набавка 08/14 - Добра -Закуп пословног простора Обавештење о обустави поступка 2 20.11.2014.
Јавна набавка 08/14 - Добра -Закуп пословног простора Обавештење о обустави поступка 3 20.11.2014.
Јавна набавка 08/14 - Добра -Закуп пословног простора Одлука о додели уговора партија 4 20.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора - Партија 25 28.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора - Партија 33 28.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора - Партија 34 28.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора - Партија 36 28.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора - Партија 47 28.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Одлука о додели уговора - Партија 48 28.11.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавестење о обустави поступка јавне набавке 40 02.12.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавестење о обустави поступка јавне набавке 44 02.12.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавестење о обустави поступка јавне набавке 45 02.12.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавестење о обустави поступка јавне набавке 50 02.12.2014.
Јавна набавка 08/14 - Добра -Закуп пословног простора Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 05.12.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавестење о обустави поступка јавне набавке 50 02.12.2014.
Јавна набавка 04/14 - Услуге -Услуге штампања Обавештење о закљученом уговору 11.12.2014.
Јавна набавка 07/14 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавештење о закљученом уговору - Партија 25 33 34 36 47 и 48 12.12.2014.
Јавна набавка бр. 1.1.10/2015 - Добра -Набавка библиотечке грађе Обавештење о закљученом уговору - Партија 1,2,3,4,5,7,8,9,10, 11,12,14,15,16,17,18,19,20
,22,23,24,25,26,27,29,30, 33,34,35,36,37,38,39,40
,42,43,44,45,46,47,48,50 ,53,55 i 56.


Обавештење о закљученом уговору партија 28
19.05.2015.

Јавна набавка бр. 1.2.3/2015 - Услуге - Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара Обавештење о закљученом уговору

27.08.2015.

Јавна набавка бр. 1.1.12/2015 - Добра - Набавка електричне енергије Обавештење о закљученом уговору

31.08.2015.

Јавна набавка бр. 1.2.6/2015 - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања Обавештење о oбустави поступка

04.09.2015.