Позив за подношење понуда и конкурсна документација

Назив набавке
Документација
Рок за достављање понуда
Јавна набавка број 1.1.6/2020 - добра - Намештај за библиотеке. .
01.10.2020 do 10h
Јавна набавка број 1.3.1/2020 - радови - Радови на текућем одржавању пословних објеката.
03.08.2020
Јавна набавка број 1.2.5/2020 - добра - Набавка опреме за Дата центар.
27.07.2020 до 10.00
Јавна набавка број 1.2.6/2020 - услуге - Имплементација интерних комуникација.
11.06. 2020 до 10.00
Јавна набавка број 1.2.3/2020 - услуге - Услуге штампања.
10.06. 2020 до 10.00
Јавна набавка број 1.1.4/2020 - добра - Набавка библиотечке грађе.
15.06. 2020 до 10.00
Јавна набавка број 1.2.3/2020 - услуге - Услуге штампања .
19.03. 2020 до 10.00
Јавна набавка број 1.2.4/2020 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе. .
02.03. 2020 до 09.00
Јавна набавка број 1.2.2/2020 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и смештаја за потребе службених путовања.
14.02. 2020 до 09.00
Јавна набавка број 1.3.1/2019 - радови - Радови на текућем одржавању објеката.
29.11. 2019 до 10.00
Јавна набавка број 1.1.10/2019 - добра - Набавка опреме за Дата центар

21.10.2019 до 10.00

 

10.10.2019

Јавна набавка број 1.2.6/2019 - услуге - Интернет услуге.
27.09.2019 до 10.00
Јавна набавка бр. 1.2.5 / 2019 - Физичко обезбеђење и противпожарна заштита.
02.09.2019 до 10.00
Јавна набавка бр. 1.1.6 / 2019 - добра - набавка библиотечке грађе.
09.09.2019 до 10.00
Јавна набавка број 1.2.9/2019 - услуге - Развој софтвера за набавку библиотечко-информационе грађе, интерактивног електронског каталога и обједињене претраге у систему БИСИС.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

19.08.2019. до 09.00
Јавна набавка број 1.2.1/2019 - услуге - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1.
16.08.2019. до 09.00
Јавна набавка број 1.1.2/2019 - добра - Набавка рацунарске опреме.
26.07.2019. до 10.00
Јавна набавка број 1.1.4/2019 - добра - Набавка пројектора за мрежу БГБ-а.
25.07.2019. до 10.00
Развој софтвера за набавку библиотечко-информационе грађе, интерактивног електронског каталога и обједињене претраге у систему БИСИС
15.08.2019. до 10.00
Јавна набавка број 1.1.5/2019 - добра - Набавка библиотечког намештаја-полица за депо.
12.08.2019. до 10.00
Јавна набавка број 1.3.2/2019 - радови - Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу.
05.08.2019 до 10.00
Јавна набавка број 1.1.3/2019 - добра - Набавка опреме за баркодирање.

17.06.2019 до 10.00

 

20.06.2019 до 10.00

Јавна набавка број 1.2.8/2019 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и смештаја за потребе службених путовања.
13.06.2019 do 09.00
Јавна набавка број 1.1.2/2019 - добра - Набавка рачунарске опреме.
10.06.2019 do 10.00
Јавна набавка број 1.2.7/2019 - услуге - Усклађивање система БИСИС са специфичним потребама Библиотеке града Београда, уз одржавање система.
12.04.2019 do 13.00
Јавна набавка број 1.1.1/2019 - добра - Набавка библиотечке грађе
15.04.2019 до 10.00
Јавна набавка број 1.2.3/2019 - услуге - Услуге штампања.

08.03.2019. до 10.00

 

11.03.2019 до 13:00

Јавна набавка број 1.2.4/2019 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе
21.02.2019. до 10.00
Радови на текућем одржавању објеката
Јавна набавка број 1.2.2/2019 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и смештаја за потребе службених путовања
14.02.2019. do 09.00
Јавна набавка број 1.3.3/2018 - радови - Радови на текућем одржавању објекта у Раковици
26.10.2018
Јавна набавка број 1.3.4/2018 - радови Замена спољне столарије у централној библиотеци “Доситеј Обрадовић” на Вождовцу и огранку “Галеника” у Земуну..

29.10.2018 до 10.00

Набавка опреме за повећање безбедности (систем-сервер) и опреме за заштиту мреже и оптимизацију рада.
19.10.2018 до 10.00
Јавна набавка број 1.1.8/2018 - добра - Набавка опреме за презентовање.

10.10.2018.
10.00

 

 

08.10.2018

Јавна набавка број 1.2.6/2018 - услуге - Интернет услуге.
17.09.2018
10:00
Јавна набавка број 1.2.5/2018 - услуге - Развој и имплементација БИСИС-а 5 "у облаку"-фаза 2
06.09.2018
10:00
Јавна набавка број 1.2.5/2018 - услуге - Физичко обезбеђење и противпожарна заштита.
23.08.2018
10:00
Јавна набавка број 1.1.6/2018 - добра - Набавка библиотечке грађе.

03.09.2018
10:00

 

23.08.2018

Јавна набавка број 1.2.8/2018 - услуге – Израда пројекта Спецификација процеса Библиотеке града Београда-прва фаза.
31.07.2018
Јавна набавка број 1.3.1/2018 - радови - Радови на замени прозора и излога у мрежи БГБ-а.

23.07.2018 до 11h

 

 

 

30.07.2018 до 09h

Јавна набавка број 1.1.3/2018 - добра - Набавка рачунарске опреме.
15.06.2018 до 11h
Јавна набавка број 1.1.5/2018 - добра - Набавка библиотечког намештаја.
11.06.2018 до 10h
Јавна набавка број 1.1.4/2018 - добра - Набавка библиотечке грађе.

16.04.2018. do 10.00 h

 

 

 

05.04.2018

Јавна набавка број 1.2.3/2018 - услуге - Услуге штампања.
02.03.2018. do 10.00 h
Јавна набавка број 1.2.2/2018 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања.
22.02.2018 до 09:00
Јавна набавка број 1.2.4/2018 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе.
19.02.2018 до 10:00
Јавна набавка број 1.2.6/2017 - услуге - Израда пројекта изградње информационог система Библиотеке града Београда
10.11.2017 до 11:00
Јавна набавка број 1.1.8/2017 - добра - Набавка библиотечке грађе.
23.11.2017 до 10:00
Јавна набавка број 1.2.7/2017 - добра - Набавка опреме за скенирање библиотечке грађе великог формата.
05.10.2017 до 11:00
Јавна набавка број 1.2.4/2017 - услуге - Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара

04.09.2017. до 11:00

 

07.09.2017. до 11.00 

Јавна набавка број 1.1.5/2017 - добра - Набавка библиотечке грађе

22.09.2017. до 11:00

 

13.09.2017

 

14.09.2017

Јавна набавка број 1.1.4/2017 - добра - Набавка рачунарске опреме.
24.08.2017 до 11:00
Јавна набавка број 1.2.4/2017 - услуге - Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара
11.08.2017 до 11:00
Јавна набавка број 1.3.3/2017 - радови - Радови на текућем одржавању објеката у Земуну и на Звездари.

27.07.2017 до
11:00

 

01.08.2017. do 11.00

Јавна набавка број 1.1.6/2017 - добра - Набавка библиотечког намештаја

 

 

29.06.2017 до 10:00

 

 

 

Јавна набавка број 1.2.5/2017 - услуге - Услуге обезбедјења авио карата и других путних карата и хотелског сместаја за потребе слузбених путовања.
29.05.2017. до 10.00

Јавна набавка број 1.3.1/2017 - радови - Радови на текуцем одрзавању објекта на Новом Београду.
19.06.2017. до 11.00

 

26.05.2017.

 

01.06.2017

Јавна набавка број 1.2.2/2017 - услуге - Услуге штампања
13.03.2017. до 09.00

Јавна набавка број 1.2.3/2017 - услуге - Услуге дистрибуције библиотечке грађе

06.03.2017. do 09.00

 

 

Јавна набавка број 1.2.1/2017 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања

22.02.2017. do 10.00

 

 

Јавна набавка број 1.3.2/2016 - радови /

Радови на замени крова и пратећи грађевински и електро радови на централном објекту на Новом Београду и радови на поправци кровног покривача и замени оштећених делова на централном објекту у Земуну.

03.11.2016. do 09.00

 

 

Јавна набавка број 1.3.4/2016 - радови / Радови на поправци плафонске расвете у Одељењу уметности.

21.10.2016. do 09.00

 

Јавна набавка број 1.1.5/2016 - добра / набавка библиотечке грађе

21.10.2016. do 11.00

 

 

18.10.2016 до 11.00

 

Јавна набавка број 1.1.3/2016 - добра - Набавка рачунара и опреме за дигитализацију културног наслеђа
07.10.2016. do 11.00
Јавна набавка број 1.2.5/2016 - услуге - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања
03.08.2016. do 09.00
Јавна набавка број 1.2.3/2016 - услуге - Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара
03.08.2016. до 10.00

01.08.2016
Јавна набавка број 1.1.3/2016 - добра / Набавка рачунара

01.06.2016

10:00

Јавна набавка број 1.3.1/2016 - радови / Радови на текућем одржавању Римске дворане

22.04.2016

10:00

Јавна набавка број 1.1.4/2016 - добра / набавка библиотечке грађе

13.05.2016.

11:00

Јавна набавка број 1.2.2/2016 - услуге / Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања


25.03.2016

 

Јавна набавка број 1.3.1/2015 - радови - Радови на текућем одржавању Римске дворане

11.12.2015

 

08.12.2015

Јавна набавка број 1.2.5/2015 - добра - Услуге штампања
27.11.2015. до 10.00
02.12.2015.
Јавна набавка број 1.1.17/2015 - добра - Набавка библиотечке грађе
30.11.2015. до 11.00
Јавна набавка број 1.1.16/2015 - добра - Набавка климатизоване коморе за смештај и чување библиотечко-информационе грађе
15.10.2015. до 10:00 часова
Јавна набавка број 1.1.11/2015 - добра - Набавка библиотечке грађе
23.10.2015 до 11.00 часова
Јавна набавка број 1.1.15/2015 - добра - Погонско гориво за моторна возила
24.09.2015. до 10.00 часова
Јавна набавка број 1.2.6/2015 - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања
14.08.2015. до 12.00 часова
Јавна набавка број 1.2.4/2015 - услуге - Услуге осигурања.
14.08.2015. до 10.00 часова
Јавна набавка број 1.2.3/2015 - услуге - Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара
11.08.2015. до 10.00 часова
Јавна набавка број 1.1.12/2015 - добра - Набавка електричне енергије
 21.08.2015. до 10.00 часова
Јавна набавка број 1.1.10/2015 - добра - Набавка библиотечке грађе
 20.04.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка број ПП 07/14 - добра - Набавка библиотечке грађе
26.11.2014 до 12h
Јавна набавка 04/14 - услуге - Услуге штампања
25.11.2014 до 12 h
Јавна набавка 08/14 - добра- Закуп пословног простора
14.11.2014 до 12h
Јавна набавка 07/14 - добра- Набавка библиотечке грађе
20.10.2014 до 11h
Јавна набавка 06/2014 - добра - Гориво за моторна возила
19.09.2014. до 12h
Јавна набавка бр. 04/14 - добра - Канцеларијски материјал
11.09.2014. до 12 h
Јавна набавка број 05/14 - Добра Средства и прибор за одржавање хигијене
22.08.2014. до 12.00 h
Јавна набавка број 05/14 - Услуге осигурања
15.08.2014. do 12.00 h
Јавна набавка број 03/14 - Физичко - техничко обезбеђење и заштита од пожара.
14.08.2014. do 12.00 h
Јавна набавка 02/14
Jавна набавка мале вредности
" Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања"

Позив за подношење  понуде

Kонкурсна документација

01.08.2014. do 12.00 h
Јавна набавка 03/14 - Набавка електричне енергије

Позив за подношење  понуде

Kонкурсна документација

Одговор на питање

Измене конкурсне документације

21.08.2014. до12:00 h

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 07/13 -
Набавка горива за моторна возила за потребе
Библиотеке града Београда.

 

11.09.2013. до 12.00  h
Јавна набавка број 06/13: 
"Набавка библиотечке грађе"   
10.12.2013. до 12.00 h
Јавна набавка број 08/13: 
"Набавка библиотечке грађе"
20.01.2014. до 12h
Јавна набавка 01/14
"Набавка електричне енергије"
07.02.2014 до 12h
Јавна набавка 01/14
Jавна набавка мале вредности
" Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања"
22.04.2014. до 12:00h
Јавна набавка 02/14
За јавну набавку добара
"Набавка електричне енергије"
Отворени поступак
12.05.2014. до 12:00h