У оквиру своје издавачке делатности Библиотека града Београда се бави објављивањем књига, брошура, каталога и осталог материјала неопходног за одвијање других програмских активности (проспекти, програми за узложбе и концерте, пратеће брошуре, позивнице, плакати. итд).

Програмска оријентација Библиотеке града Београда усмерена је ка стручним издањима везаним за библиотекарство, библиографско-истраживачки рад БГБ, историју, културну и пословну прошлост Београда као и српску књижевност у најширем смислу те речи.


Мира Софронијевић:
ДАРИВАЛЕ СУ СВОМЕ ОТЕЧЕСТВУ
(Племените жене Србије)

Српске жене доприносиле су развоју Србије на свој начин, према могућностима свога положаја у тадашњем времену. Одликовале су се искреним родољубљем, спремношћу на самоодрицање и жртвовање. Те жене су даривале своме отечеству оно најдрагоценије што су поседовале: имовину, дела уметничког рада, жртвујући често и оно највредније – свој живот. Незаборавна су имена Катарине Ивановић, краљице Наталије Обреновић, књегиње Зорке Карађорђевић, Бете Вукановић, Надежде Петровић и многих других које је надахнуто и топло сачувала од заборава аутор књиге Мира Софронијевић.БЕОГРАД У ДЕВЕТНАЕСТОМ ВЕКУ
(ИЗ ДЕЛА СТРАНИХ ПИСAЦА)

Текстови страних писаца који су у прошлом веку писали о нашем главном граду у својим делима о Србији. Писци су били осведочени пријатељи словенских народа: једни су били признати ауторитети за културно-историјску проблематику Словена, други – познати књижевници, путописци и социјални револуционари.

БЕОГРАД НАД ДУНАВОМ
(према европским картографским изворима XVI. до XIX века)

Албум најранијих картографских приказа Београда представља читаоцима колекцију Библиотеке града Београда – вредан поклон господина Ристе Аћимовића, угледног правника и економисте. Одабрани примерци старих мапа настали су у европским економским и графичким центрима XVI.–XIX века, рађени у техници бакрореза, литографије, али и дрвореза. На мапама је приказан изглед Београда, планови града али и ратни распореди са приказима битака.
Ненад Ристић:
СЛИКАРЕВО ПЕРО
(ПИСМА УРОША ПРЕДИЋА)

Преписка сликара Уроша Предића упућена пријатељима и члановима породице. Књига обухвата писма упућена др Милану Савићу, Аници Савић, др Тихомиру Остојићу, др Лази Костићу и Анђи и Славку Предићу.


Марија Илић-Агапова:
ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Као оснивач Библиотеке града Београда и Музеја града Београда Марија Илић-Агапова провела је на том послу читав радни век. У овој књизи дала је своје виђење популарног библиотекарства у складу са светским узорима.


Марија Илић-Агапова:
ОДАБРАНИ РАДОВИ

Збирка одабраних текстова које је Марија Илић-Агапова, оснивач Библиотеке града Београда објавила у Београдским општинским новинама. Писала је о много чему, а увек се то дотицало Београда – старог и заборављеног, о заслужним Београђанима, о грбовима Београда, напуштеној деци, о европским градовима и њиховим музејима и библиотекама.Катарина Амброзић:
РИСТО СТИЈОВИЋ

Ристо Стијовић представља аутентичну уметничку личност чије је стваралаштво спона између „прве модерне“ српске уметности између два светска рата и периода поновног укључивања у савремене креативне токове након Другог светског рата. Аутор, проф. др Катарина Амброзић, је студиозно и педантно годинама истраживала и прикупљала разнородну грађу да би приступила писању монографије о скулптури Ристе Стијовића.


Риста Симоновић:
ЖИВОТ И КЊИЖЕВНО ДЕЛО БОРИСАВА СТАНКОВИЋА

Међу знаменитије личности Врања, друге половине двадесетог века, Риста Симоновић (1908–1998) заузима истакнуто место. Основао је Државни архив у Врању и био његов први директор. Захваљујући њему основан је музеј-кућа Борисава Станковића, с више од 300 књига различитих издања и превода Бориних књига. Студију „Борисав Станковић и његово књижевно дело“ објавио је 1968. године у Врању. Друго издање, уз незнатне језичке измене, објавила је Библиотека града Београда.


Јован Радуловић:
ЗРНА ИЗ ПЛЕВЕ

Наш познати књижевник Јован Радуловић сакупио је у овој књизи низ својих чланака који су објављени у дневним листовима, предговорима књига или представљају записе писца о појединим догађајима и личностима. Посебан део књиге посвећен је интервјуима које је Јован Радуловић дао за новине и часописе.


КЊИЖЕВНО ДЕЛО ВЛАДАНА ДЕСНИЦЕ

Зборник радова посвећених књижевном делу Владана Деснице поводом 100-годишњице рођења писца. Научни скуп је одржан у Библиотеци града Београда, уз учеснике из Београда, Бања Луке, Загреба, Крагујевца и Новог Сада, са циљем да се опус Владана Деснице обради у свим важним деловима (проза, поезија, драма, огледи и књижевне, музичке и филмске критике, сценарији, преводилачки и уреднички рад).Марија Илић-Агапова:
СИН БРАНИОЦА БЕОГРАДА

Марија Илић-Агапова посветила је читав свој живот књизи и библиотекарству. Осим оснивања Библиотеке града Београда и Музеја града Београда налазила је време и за писање и превођење. При том није заобишла ни најмлађе читаоце којима је посвећивала посебну пажњу, па је аутор и овог романа из београдског миљеа после Првог светског рата. Роман о пожртвовању, сазревању и пријатељству Саше и Бисеније чији су се животни путеви на необичан начин укрстили.Милован Видаковић:
УСПОМЕНЕ

За разлику од романсијерских и филолошких дела Милована Видаковића, нападаних, оспорених и недовољно изучених, његова аутобиографско - мемоарска проза је већ одавно стекла изузетан углед. То се пре свега односи на Почетак животоописанија, незавршених сећања на рано детињство у Србији, сачуваних у аутографу, а објављених заслугом Стојана Новаковића.Васо Милинчевић:
НИКОЛА ТЕСЛА И КЊИЖЕВНОСТ

Име Николе Тесле нераскидиво је везано за електротехнику, електромагнетизам, трансформаторе и генераторе, радиофонију и радарске системе, с обзиром на његове епохалне проналаске из ових области. Мање је, међутим, познато да је овај великан, творац револуционарне ере у електротехници, уједно био и пасионирани заљубљеник у усмену и писану поетску реч.

Олга Красић-Марјановић
БИБЛИОГРАФИЈА КАТАРИНЕ АМБРОЗИЋ

У историји послератне ликовне уметности у Србији и Југославији име Катарине Амброзић постаје незаобилазна одредница у истраживањима, научним пројектима, оценама, систематиза- цијама и ликовној критици. Библиографија Катарине Амброзић обухвата њен целокупни рад као писца монографија, аутора изложби и каталога, чланака и студија у периодичним публикацијама, преводиоца, сарадника у домаћим и страним енциклопедијама, успешног предавача, учесника у научним пројектима.
ISBN 86-7191-087-3

ЖИВОТ ЦАРСКОГ ГЕНЕРАЛА И СЛАВНОГ ИНЖЕЊЕРА
ГОСПОДИНА БАРОНА ДОКСАТА ДЕ МОРЕЗА
ПОГУБЉЕНОГ 20. МАРТА 1738. У БЕОГРАДУ
УЗ ОПИС ПОЈЕДИНИХ ДЕШАВАЊА
У ТАДАШЊЕМ РАТУ ПРОТИВ ТУРАКА
(Превод Милорад Софронијевић)

Међу старим и ретким књигама Библиотеке града Београда налази се и једна изузетно вредна књижица, штампана 1757. године, на немачком језику, готицом. Она данас представља библиофилску реткост у светским размерама. Реч је о споменици посвећеној чувеном градитељу Београда 18. века, царском генералу и славном инжењеру Доксату де Морезу. Посебну вредност овог двојезичног издања, осим библиофилске, свакако чине и ауторова разматрања универ- залних питања – свевременског односа посвећених градитеља и власти, моменти прећуткиваних чињеница, верског и медијског прогона, али и студије кључних, вечних околности ратовања и одбране.
ISBN 86-7191-085-7

IFLA/UNESCO
СМЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА
(Превод Гордана Љубановић)

Трећа верзија IFLA/UNESCO Манифеста за јавне библиотеке објављена је 1994. Она је врло брзо прихваћена као важан исказ о основним начелима делатности јавних библиотека. Преведена је на више од двадесет језика и постала документ који веома утиче на развој јавних библиотека
ISBN 86-7035-127-7

СТАРМАЛИ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА
(Приредио Душан Иванић)

Часопис „Стармали“ који је излазио од 1878. до 1889. несумљиво представља врхунац ангажовања Ј. Ј. Змаја у стварима (питањима, појавама) које су се тицале целокупног српског народа и његове судбине. То је и врхунски израз његове политичке поезије, па и највиши ниво који је та поезија икада достигла у српској књижевности. Покренут с јасним ставом и смером у политичком деловању и у претпоставкама о облику тог деловања, лист је у исто време био отворен за разнолике сфере и начине стварања забавног штива, намењеног делу читалаца који није имао превасходно политичко интересовање. Обимну уводну студију и избор прилога из свих годишта овог листа припремио је проф. др Душан Иванић.
ISBN 86-7191-075-X

 

ДЈЕЛО НАСТАЈЕ ДАЉЕ ОД ПИСАЋЕГ СТОЛА
(РАЗГОВОРИ СА ВЛАДАНОМ ДЕСНИЦОМ)
(Приредио Јован Радуловић)

Прозно дело Владана Деснице није обимом велико, али је уз Андрића једини писац чија проза има најмање падова и посртања. Обележавајући сто година од рођења великог писца Библиотека града Београда објавила је књигу разговора вођених с Десницом од 1955. до 1967. године, а који су углавном остали непознати читаоцима и поштоваоцима његовог књижевног дела. Разговори су вођени за дневне и недељне новине, књижевне часописе, радио програме, као анкете, или специјално за изучавање Десничиног књижевног дела.
ISBN 86-7191-072-5

 

Надежда Петровић
ВОЈВОДА МИЦКО ПОРЕЧАНИН

За драмски текст Надежде Петровић, Војвода Мицко Поречанин зна се одавно. Катарина Амброзић, неуморни истраживач личности и дјела велике српске сликарке, нашла га је у њеној заоставштини, чуваној у породици, и о томе обавестила у својим чланцима и књигама. Она је поуздано утврдила његову генезу, повезала га са околностима живота, политичким идејама и општим приликама, односно са ангажовањем Надежде Петровић на помоћи македонским устаницима и пострадалом народу после Илиндена (1903). Уводну студију о овом делу написао је проф. др Душан Иванић.
ISBN 86-7191-071-7

 

Доситеј Обрадовић: ДЕЛА
(Избор и поговор Никола Грдинић)

Ово издање обухвата најзначајнија дела великог српског просветитеља уз сву потребну научну апаратуру (коментаре, напомене, избор из критика, изабрану литературу о Доситеју Обрадовићу, важнија издања књига Доситеја Обрадовића, хронологију живота и рада, речник).

 

УЛИЦЕ И ТРГОВИ БЕОГРАДА 1–2

Двотомно енциклопедијско издање о београдским улицама и трговима које је плод вишегодишњег рада Одељења старе и ретке књиге и књиге о Београду (Завичајног одељења). Дат је преглед београдских улица и тргова који садржи назив улице (са свим променама од именовања до 2004. године), опширан текст о личности или догађају чије име улица носи, правац њеног простирања, важније институције које се налазе у одређеној улици. Ово издање је обогаћено великим бројем фотографија.

 

Војин Ракић
БОГДАН ПОПОВИЋ
(приредио Иво Тартаља)

Војин Ракић, један од последњих слушалаца Богдана Поповића на Универзитету и заслужни изучавалац његовог дела, оставио је међу својим хартијама низ бележака о разговорима које је водио са старим професором, познатим књижевним критичарем и естетичарем.

 

Мира Софронијевић
ХУМАНИТАРНА ДРУШТВА

Ова књига има за циљ пре свега да сачува од заборава рад српских хуманитарних друштава до Другог светског рата која више нису обновила свој рад. Тај рад се развијао од друге половине 19. века у српском грађанском друштву да би свој врхунац достигао између два светска рата. Овај рад се у почетку заснивао готово искључиво на пожртвовању, храбрости и свеколиком прегнућу појединаца да би се затим постепено омасовљавао и прерастао у општи покрет који је највећу улогу одиграо у најтежим данима за српски народ – током Првог светског рата и непосредно по његовом завршетку..

 

Јован Ристић
БОМБАРДАЊЕ БЕОГРАДА 1862. ГОДИНЕ

Бомбардовања Београда већ су вековима постала међаши мучне историје српске престонице. Једно од тих бомбардовања имало је необичан повод, облик и исход. О њему ни данас нема значајнијег дела од овог које је објавио Јован Ристић, анонимно, десет година после самих догађаја. Бомбардовање Београда је дошло као одзив турске власти на нову политику кнеза Михаила, обнародовану на Преображенској скупштини 1861. године.