Библиотека града Београда је највећа позајмна библиотека у земљи. У њеном саставу се налази тринаест општинских библиотека са територије града Београда. Располаже фондом од близу 2.000.000 јединица смештених у 78 објеката укупне површине 13.000 м2.

У саставу Библиотеке се налазе следећа одељења и службе: